ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis

Jes.31:5

Kā putni lidinājās, tāpat Tas Kungs Cebaot apklās Jeruzālemi, un apklādams izpestīs un žēlodams izglābs.