pirmdiena, 2018. gada 23. aprīlis

4.Moz.24:17

Zvaigzne uzlēks no Jēkaba, un scepteris celsies no Izraēla.