svētdiena, 2018. gada 8. aprīlis

1.Moz.21:17-18

Dieva eņģelis no debesīm sauca Āgarei un uz to sacīja: kas tev kait, Āgare? Nebīsties, jo Dievs tā puiša balsi dzirdējis tai vietā, kur viņš ir. Celies, ņem to puisi un turi to pie savas rokas. Jo es viņu celšu par lielu tautu.