piektdiena, 2018. gada 20. aprīlis

1.Jņ.4:12

Dievu nemūžam neviens nav redzējis. Ja mēs cits citu mīlējam, tad Dievs paliek iekš mums, un Viņa mīlestība ir pilnīga iekš mums.