svētdiena, 2018. gada 18. marts

Ps.85:8

Parādi mums, Kungs, tavu žēlastību un dod mums tavu pestīšanu.