piektdiena, 2018. gada 16. marts

Jņ.8:12

Es esmu tas pasaules gaišums. Kas Man iet pakaļ, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs tas dzīvības gaišums.