piektdiena, 2018. gada 2. marts

Jņ.12:46

Es, tas gaišums, esmu nācis pasaulē, lai ikkatrs, kas tic uz Mani, nepaliek tumsībā.