svētdiena, 2018. gada 11. marts

Dan.9:17

Apgaismo savu vaigu pār savu svēto vietu, kas ir postīta, tevis paša dēļ, ak Kungs.