pirmdiena, 2018. gada 19. marts

1.Jņ.5:14

Šī ir tā drošība, kas mums ir uz Viņu, ka, ja mēs ko lūdzam pēc Viņa prāta, tad Viņš mūs klausa.