piektdiena, 2018. gada 5. janvāris

Ps.138:3

Kad es piesaucu, tad tu mani paklausīji, tu manai dvēselei esi devis drošību un spēku.