trešdiena, 2018. gada 3. janvāris

Ps.116:7

Esi atkal mierā, mana dvēsele, jo Tas Kungs tev dara labu.