trešdiena, 2018. gada 24. janvāris

Kol.4:3

Lūgdami turklāt arī par mums, ka Dievs mums gribētu atvērt tā vārda durvis, runāt Kristus noslēpumu.