pirmdiena, 2018. gada 1. janvāris

Jņ.15:8

Iekš tā Mans Tēvs ir pagodināts, ka jūs nesat daudz augļus un topat Mani mācekļi.