piektdiena, 2018. gada 26. janvāris

Jes.41:9

Tu esi mans kalps, tevi es esmu izredzējis un tevi neesmu atmetis.