piektdiena, 2018. gada 12. janvāris

Jes.25:8

Tas Kungs atņems savu ļaužu negodu no visas zemes virsas.