pirmdiena, 2018. gada 22. janvāris

Atkl.2:8-9

Tā saka Tas Pirmais un Tas Pēdīgais, kas bija miris un ir dzīvs tapis: Es zinu tavus darbus un tavas bēdas un tavu nabadzību.