trešdiena, 2018. gada 31. janvāris

2.Moz.15:1

Es dziedāšu Tam Kungam, jo Viņš ir ļoti paaugstinājies.