svētdiena, 2018. gada 14. janvāris

2.Kor.3:5

Ne ka mēs no sev pašiem esam derīgi, ko laba domāt it kā no sev pašiem; bet ka esam derīgi, tas ir no Dieva.