otrdiena, 2018. gada 23. janvāris

1.Tes.1:8

No jums Tā Kunga vārds ir izpaudies ne vien Maķedonijā un Akaja, bet arī visās malās jūsu ticība uz Dievu ir izgājusi, tā ka mums par to nevajag neko runāt.