piektdiena, 2017. gada 1. decembris

Sal.pam.16:18

Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas.