ceturtdiena, 2017. gada 7. decembris

Ps.119:64

Zeme ir pilna, Kungs, Tavas žēlastības, māci man Tavus likumus!