pirmdiena, 2017. gada 18. decembris

Ps.105:8

Viņš neaizmirst Savu derību nemūžam, to vārdu, ko Viņš tūkstošiem dzimumiem devis.