pirmdiena, 2017. gada 4. decembris

Lk.12:36

Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu.