piektdiena, 2017. gada 22. decembris

Joz.22:29

Lai tādas domas ir tālu nost no mums, ka mēs saceltos pret To Kungu vai ka mēs šodien nogrieztos nost no Tā Kunga.