svētdiena, 2017. gada 3. decembris

Jes.42:10

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, daudziniet Viņa slavu līdz pat zemes galiem.