trešdiena, 2017. gada 6. decembris

Ec.34:22

Es nākšu Savām avīm palīgā, lai tās nekļūst jums par laupījumu.