trešdiena, 2017. gada 20. decembris

Dan.2:28

Ir Dievs debesīs, kas atklāj noslēpumus.