piektdiena, 2017. gada 17. novembris

Atkl.14:13

Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm.