ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

2.Moz.33:17

Tas Kungs sacīja Mozum: "Tu esi atradis labvēlību Manās acīs un Es tevi saucu vārdā."