ceturtdiena, 2017. gada 2. novembris

1.Tim.1:15

Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus.