pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris

Sal.pam.16:3

Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies.