piektdiena, 2017. gada 13. oktobris

LK.6:21

Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsit paēduši! Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesities!