ceturtdiena, 2017. gada 26. oktobris

Fil.2:3-4

Pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.