piektdiena, 2017. gada 22. septembris

Sal.pam.20:12

Dzirdīgu ausi un redzīgu aci - abas divas dara Tas Kungs.