piektdiena, 2017. gada 8. septembris

Mt.5:8

Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.