trešdiena, 2017. gada 6. septembris

Ap.d.15:11

Mēs ticam, ka ar Kunga Jēzus žēlastību tiksim pestīti.