pirmdiena, 2017. gada 4. septembris

2.Moz.35:29

Vīri un sievas, kurus sirds skubināja ko pienest visam šim darbam, ko Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis tiem darīt.