trešdiena, 2017. gada 9. augusts

Sal.pam.2:6

Tas Kungs piešķir gudrību, un no Viņa mutes nāk atziņa un izpratne.