ceturtdiena, 2017. gada 10. augusts

Ps.34:9

Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!