svētdiena, 2017. gada 13. augusts

Ps.34:19

Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.