trešdiena, 2017. gada 23. augusts

Mt.28:18

Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes."