pirmdiena, 2017. gada 14. augusts

Joz.22:5

Mīlat To Kungu, savu Dievu, un staigājat visur Viņa ceļus.