ceturtdiena, 2017. gada 3. augusts

Jes.26:4

Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints!