piektdiena, 2017. gada 18. augusts

Jes.12:3

Jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem.