piektdiena, 2017. gada 4. augusts

Ef.3:16

Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku.