pirmdiena, 2017. gada 7. augusts

Dan.2:22

Viņš atklāj to, kas bija apslēpts un neziņā tīts; Viņš zina, kas slēpjas tumsā.