piektdiena, 2017. gada 11. augusts

2.Kor.5:19

Dievs mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.