piektdiena, 2017. gada 28. jūlijs

Rom.10:12

Kungs parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.