trešdiena, 2017. gada 26. jūlijs

Ps.68:27

Draudzes sapulcēs teiciet Dievu To Kungu.