piektdiena, 2017. gada 21. jūlijs

Ps.118:26

Slavēts lai ir, kas nāk Tā Kunga Vārdā!